Днес в "Часът на Габрово" гостува Йонка Агалова, представител на туристическия бранш. За провалените планове и новите перспективи, за отложените резервации и заложените нови стратегически цели, говорим открито и безпристрастно. И още - Испания - близка и далечна, разказва Йонка Агалова. Чуйте!