„Часът на Габрово“  ви среща с две любими актриси от ДКТ Габрово. Янна Генчева и Радостина Андреева ни разказват как живеят и творят в ситуацията, наложена от извънредното положение в страната. Споделят надеждите си и открехват завесата към виртуалните приключения, които театърът с любов предлага чрез страницата си във фейсбук на своите почитатели в стила на кампанията „Стой си в къщи“.