Студенти от 3 курс в специалност „Социални дейност“ на ТУ - Габрово посетиха Областен информационен център – Габрово, за да се запознаят с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в областта на социалната работа, социалната защита и доставката на социални услуги.

В срещата си студентите получиха знания за приоритетните оси на Програмата, по които се предоставя финансиране на проектен принцип в жизненоважни сфери за всеки български гражданин, като подобряване достъпа до трудова заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Студентите се запознаха и с проектите в социалната сфера, по които се работи в Община Габрово. Интерес за тях бе да научат повече за патронажната грижа по домовете за възрастни хора, както и за преустройството на четири етажа в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ (дом „Майка и дете“) с цел да бъдат създадени два центъра за социални услуги за възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с деменция.

Обърнато бе внимание и на европейските проекти насочени към грижи за децата, по какъвто работи Комплекс са социално-здравни услуги за деца и семейства в габровския квартал „Христо Ботев“, както и продължаващата от 2015 г. „Приемна грижа” - социалната услуга, която дава възможност за осигуряване на сигурна и безопасна семейна среда за определен период от време на децата в риск.

В заключение студентите споделиха впечатленията си от ниското възнаграждение на работещите в  социална сфера и изразиха надеждите си, че през следващия програмен период 2021 – 2027 г. чрез очаквания по-голям бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще се постигне устойчив ефект в предоставянето на най-търсените и необходими социални услуги, развитие на социалното предприемачество, качество и ръст на заетите в социалната сфера и по-справедливо заплащане на техния труд.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 27 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Емоционален диалог за бъдещите европейски проекти в Трявна