Информационни срещи с участието на 45 представители на малкия и средния бизнес проведе на 16 и 17 януари 2020 г. Областен информационен център – Габрово съвместно с Габровската търговско-промишлена палата.

Събитията в Габрово и Севлиево бяха посветени на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро-, малки и средни предприятия (МСП)“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Представеният проект е пилотен за Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с цел използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и стимулиране дигитализацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса.

Ресурсът на процедурата е 450 ваучера, от които бизнесът в страната ще може да се възползва за два типа услуги – 90 броя за създаването на адаптивен уеб сайт, електронен магазин или мобилно приложение на стойност 5 000 лв. без ДДС. По-голямата част от ваучерите – 360 броя, ще бъдат за услуги за дигитален маркетинг и услуги за осигуряването на информационна и киберсигурност на стойност 20 000 лв. без ДДС.

Експертите на ОИЦ – Габрово акцентираха върху условията за допустимост на кандидатите – микро-, малки и средни предприятия, включени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Новост за предоставяните от ИАНМСП услуги е и улесненият начин за заявяване на ваучери от фирмите чрез опростен електронно базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020.

Участниците в срещите заявиха огромен интерес към ваучерите за ИКТ услуги и очакваната процедура за дигитализация на МСП в календара на ОПИК за 2020 г. Не бяха скрити и тревогите, че ресурсът по ваучерната схема е ограничен и крайно недостатъчен, а нуждата от инвестиции за присъствието на малкия бизнес и услугите му в интернет пространството – огромна. 

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центъра, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево ОИЦ – Габрово представи пред студенти възможностите на ОП "Развитие на човешките ресурси"