Думата „читалище” буквално означава „място за четене“. Във времето читалищата се превръщат в просветни и културни средища -  едни характерно български институции, които се развиват според потребностите на нашето време.

У нас читалищата са активните двигатели за утвърждаване на българската култура и просвета. В живота на най-голямото читалище в габровска област - Народно читалище "Габрово 2002" през 2020-а погледнахме днес през погледа на неуморния му председател - журналист, общественик, жена - вселена, баба и прабаба Тотка Полякова.

"Гласът ми: Първа стъпка към участие" с Атанас Радев - Часът на Габрово /21.05.2024г./ Елисавета Вакъвчиева – най-младата актриса в куклен театър – Габрово - "Часът на Габрово" /07.02.2020 г./