Повече от 40 ученици от 8 и 9 клас на СУ "Максим Райкович" участваха в инициативата "Европа в моя град: промяната в Дряново", която се проведе на 25 ноември 2019 г.

На събитието Областен информационен център – Габрово представи акценти от проекти за Дряново, реализирани с европейски инвестиции през програмния период 2014 – 2020 година. Важни за опазването на културното и духовното наследство са реализираните проекти на Община Дряново за ремонт и реставрация на храмовете „Св.Въведение Богородично“, "Света Троица“ и съграденият от майстор Колю Фичето храм „Св.Никола“. От своя страна големият бизнес в Дряново инвестира в проекти за модернизация и енергийна ефективност на производствените процеси. Европейското финансиране даде възможност за създаването и на нови земеделски стопанства в общината– изгради се нова ферма, създават се млекопреработвателно предприятие и рибовъдно стопанство.

Младите хора на Дряново се запознаха и с някои от мащабните проекти в ход на Община Дряново. Вниманието им бе привлечено от екологичната насоченост на партньорския проект на Община Дряново с Общините Севлиево и Сухиндол за управление на био отпадъците и изграждане на компостираща инсталация. Очаквани са ремонтите на знаковите за града сгради на Народно читалище „Развитие – 1869“ и СУ „Максим Райкович“, както и за реконструкцията и рехабилитацията на 9 улици в град Дряново.

Учениците не бяха само зрители, а разделени на отбори дискутираха и представиха пред присъстващите идеи за проекти, в които да бъдат инвестирани европейски средства през следващия програмен период 2021 – 2027 г. Предложенията бяха разнообразни - велоалея, басейн, спортна зала, зоопарк, приют за животни, детски център, повече пешеходни пътеки, МОЛ…– все неща, които пряко касаят живота и осмислят свободното време на младите хора. Предложенията им ще бъдат предоставени на ръководството на община Дряново.

Гости на събитието бяха Мариела Петрова – изпълнителен директор на Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“, Галина Михнева – ръководител на Европейския информационен център „Европа директно“ и Иво Лисичков – директор дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ в Община Дряново.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево ОИЦ – Габрово в срещи за дигитализация на бизнеса