Тема на деня /25.06.2019 г./ -  „Моделирай бъдещето си“ – една среща на образование, кариера и бизнес

Как се избира подходящо образование? Как се работи една професия?

Как се гради кариера? Къде е пътят към успеха?

На всички тези въпроси, а и на още много ще получите отговор по време на събитието „МОДЕЛИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ!“, което се организира от Община Габрово в партньорство с образователните институции и бизнеса в нашия град и което ще даде възможност за среща на професионалното образование с успешната кариера.

В събитието се включват всички профилирани и професионални гимназии в община Габрово, институции, организации и лица, ангажирани с образованието. Част от „МОДЕЛИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ!“ са и компании, които развиват дейността си в община Габрово и които ще направят интересни и детайлни представяния на професиите в бизнеса.

Повече за събитието научете от разговора с Павлина Макашелова, главен експерт дирекция Образование и социални дейности.

Габровската болница и филиалът на Медицински университет - Варна във Велико Търново ще си партнират в покрепа на пофесионалното образование „Часът на Габрово“ - Йордан Камджалов и хор "Виделина" в Габрово /11.07.2019 г./