"Часът на Габорво" /07.05.2019 г./

Днес в Часът на Габрово ще Ви представя едно училище, което ми е почит връстник, но е с обновена сграда, съвременни и модерни спортни площадки и целодневна организация на учебния ден. Спортът в това училището е застъпен като необходим и много важен за развитието на децата.

Ще говорим за едно от най-големите училища в Габрово СУ „Райчо Каролев“, с неговия директор Богдан Андреев.

За магията на българския фолклор с Ана Борисова - "Часът на Габрово" /26.02.2024 г./ „Бумеранг“ отвлече кмета на Габрово!