Договор за продължаване работата на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на Община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Новото споразумение е до 31 декември 2021 г., а одобреното безвъзмездно финансиране е в размер на 370 000 лв. Включени са разходи за персонал, за услуги и консумативи, за информационни и рекламни материали.

ОИЦ – Габрово ще продължи да реализира ежегодно събитие на значима тема с национално и международно признати лектори. Предвидени са годишно по две публични информационни събития на територията на всяка от общините в областта, две събития с медиите, както и участие в една обща кампания на националната мрежа от центрове.

Жителите на Габровска област ще могат да разчитат на безплатен и лесен достъп до информация за европейските фондове на място в офиса на ОИЦ, който се намира в сградата на Община Габрово. Експертите работят в сътрудничество с управляващите органи на оперативните програми, с местните и регионалните власти, неправителствените организации и бизнеса.

ОИЦ – Габрово предоставя услуги от 2012 г. в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“, финансиран по ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. След приключване на програмата, работата му бе осигурена по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. с проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово“. Новини и информация за дейността на ОИЦ са публикувани на https://gabrovo.bg/bg/page/554. 

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Европейски ден на индустрията в Габрово