Европейски ден на индустрията проведоха на 21 февруари 2019 г. Областен информационен център – Габрово и Община Габрово. Градът бе единствената българска община, която през тази година се включи в инициативата на Европейската комисия „Европейска седмица на промишлеността“, като организира събитие на тема: „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“.

Денят започна с отворени врати в три габровски фирми - „ЛС Тюбс“ АД, „Мехатроника“ АД и „Пластформ“ ООД, където посетителите имаха възможност да се запознаят с направените инвестиции, изпълнените европейски проекти и внедрените иновации.  

Конферентната част се проведе е в библиотеката на Технически университет – Габрово. Тя бе открита от кмета на Община Габрово Таня Христова и заместник министър-председателя на Република България Томислав Дончев, който сподели, че около 3 - 4 млрд. лв. от договорените средства за следващия програмен период трябва да се насочат към икономическа трансформация. На събитието присъстваха още представители на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката, Бизнес организации и сдружения, фирми от региона.

Презентации в първия панел на събитието на тема „Иновации и дигитализация за индустриална трансформация“ изнесоха Саша Безуханова - основател на MOVE.BG & EDIT.BG,  Георги Стоев от Тракия Тех, инж. Николинка Хинкова – член на борда на директорите на „Мехатроника“ АД и доц. д-р инж. Илия Железаров - Зам.-ректор на Технически Университет – Габрово. Според Саша Безуханова отворената мрежа за дигитални иновации, се намира във време на фундаментална трансформация, където традиционните индустрии не трябва просто да се дигитализират, а да се подготвят да бъдат адекватни на пазара в следващите 40 – 50 години. Георги Стоев насочи вниманието на участниците към дигитализацията и ключовите трендове в организацията на концепцията за Интернет на нещата (на английски IoT r.r Internet of Things) и  даде практичен съвет на бизнеса да предпочете оперативните пред капиталовите разходи в ползването на достиженията на Индустрия 4.0. Инж. Николинка Хинкова говори за интелигентните политики за иновационен растеж, а доц. д-р инж. Илия Железаров представи ролята на научните организации в индустриалната трансформация, както и изпълняваните от университета проекти по ОПНОИР за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност.

Във втория панел, наречен „Индустрия на бъдещето“ Иван Иванов – директор дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет представи визията за националните приоритети в политиката за сближаване за периода 2021-2027 г. Присъстващите имаха възможност да се запознаят и с дейността на първия научно-технологичен парк „София Тех Парк“, създаден по ОПИК, както и с предизвикателствата на прехода към Индустрия 4.0.

В края на Европейския ден на индустрията бе проведена дискусия за Ролята на регионалните иновационни центрове – процедура, която предстои да бъде обявена по ОПИК в подкрепа на изграждането и развитието на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура в регионите. Дебатите по темата продължиха и през следващия ден – 22 февруари 2019 г. в рамките на нарочно насрочена среща между представителите на бизнеса и дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Възможности за финансиране на бизнеса представи ОИЦ – Габрово в Трявна, Дряново и Севлиево