Лальо Христов Метев, провъзгласен с Решение № 84/26.04.2018 г. на Общинския съвет. Удостоен е със званието „Почетен гражданин на град Габрово”, заради благотворителна дейност и безкористна подкрепа при осъществяването на общественозначими каузи за града, принос за духовния просперитет на града и развитието на християнския му облик.

672. Христо Партинков 623. Иван Колев Вуцов