Доцент д-р Никола Йорданов Данчев, провъзгласен с Решение № 108/28.04.2016 г. на Общинския съвет, габровски философ, народопсихолог и преподавател в Национална Априловска гимназия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Технически университет - Габрово. Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски“, по-късно специализира социална психология в Москва. Работи за разширяване на отношенията с бесарабските българи. Носител е на „Почетен знак на град Габрово“. Автор на много книги и публикации, изследва спецификата на габровския дух и характер. Като дългогодишен общински съветник председателства Комисията по образование и наука и Комисията по култура и вероизповедание. Работи за каузата на Габрово, както и градът да запази мястото си на люлка на българското образование. По негова инициатива 14 октомври – Денят на Св. Петка е обявен за Духовен празник на Габрово. Провъзгласен, заради дейността си, с която изследва и прославя Габрово през годините, за приноса му към образователното и културно дело в България и по случай 75-годишния му юбилей.

672. Христо Партинков 621. Рада Стефанова Москова