Стефка Карапенева, провъзгласена с Решение № 208/13.09.2012 г. на Общинския съвет. Твори в областта на хоровото изкуство, организира и ръководи хорови и вокални групи. Написала е над 250 песни, издадени в четири музикални сборника, между които химна на хората с увреждания в България – „Богат е този, който дава“. Групите, които ръководи са носители на много отличия и са изнесли хорови концерти у нас и по света. Провъзгласена, заради дългогодишна творческа дейност и принос в обогатяването на музикалната култура на Габрово.