Множество въпроси и дебати, свързани с възможностите за европейско финансиране предизвика проведения в ОИЦ – Габрово информационен ден със студенти от специалност „Публична администрация“ на Техническия университет в града.

Третокурсниците задочно обучение получиха информация за всички оперативни програми, по които се предоставя европейско финансиране през настоящия програмен период. Информацията за приоритетни оси и дейности, които предлага всяка една от програмите бе придружена със споделянето на успешни примери за реализирани проекти на територията на Габрово, което да допълни представата им за реалните инвестиции.

Предвид специалността, която изучават студентите и възможностите за тяхната бъдеща реализация, в презентацията бе отделено специално внимание на Оперативна програма „Добро управление“ и проектите, които финансира тя. Разказано беше за дейността на Областен информационен център – Габрово, реализиран именно по тази програма като част от мрежата от 28 информационни центъра във всички областни градове на нашата страна.

Обърнато бе внимание и на предстоящия програмен период, като бяха представени най-важните акценти в преговорния процес по многогодишната финансова рамка 2021-2027 година. Представени бяха възможностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН2020), чрез която се подават и отчитат електронно всички проектни предложения по оперативните програми.

Студентите зададоха множество въпроси, свързани с принципите за възстановяване на средства по проектите, начините за контрол на нередности, приоритетите на следващия програмен период, начините за информиране за отворени възможности за финансиране, възможностите за европейски платени стажове.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево ОИЦ – Габрово с ново финансиране до 2021 г.