Тема на деня /24.07.2018 г./: Туризъм за китайски посетители и предстоящо от Дома на хумора и сатирата

Днес в предаването говорихме на една наистина изненадваща тема. Във фокуса на предаването беше Китай – защо и как директорът на Дома на хумора и сатирата се озова в огромната източно азиатска страна и може ли Габрово да бъде интересна туристическа дестинация за китайските туристи.

В дъждовния, но артистичен вторник, оставихме време и за лятно кино на открито и за гостуването на изложбата Дунавска карикатура, която представя произведения на автори от дунавски регион, интерпретирайки културния, екологичен, икономически и социален живот по поречието на р. Дунав.

По всички тези теми разговаряхме с Маргарита Доровска, директор на музей „Дом на хумора и сатирата“.