Тема на деня /13.07.2018 г./: „Раздели отпадъка: В центъра“ 

За отпадъка като ресурс говорихме в Часът на Габрово не за първи път, но днес акцентирахме върху това, знаем ли как да го превръщаме в ресурс.

Защото Община Габрово стартира обучения под открито небе, включително по кварталите, целта на които е да покажем нагледно на всички желаещи как да разделят отпадъците. Гост по темата беше Мария Радойчева.

Разказахме също, какво научиха младежите участници в Иновационните лагери и бяхме за малко на откриването на новия пешеходен мост над река Янтра.