Тема на деня /02.05.2018 г./: Преместването на начално Училище „Васил Левски“, което ще започне следващата учебна година като Иновативно и в нова база.

Единственото начално училище в града ще има шанса за започне новата учебна година в обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27 и да съчетае своите иновативни форми на обучение с модерната материално-техническа база там. Преместването в ремонтираната сграда на бившето 3-то основно училище породи полярни емоции. Педагогическата колегия вижда шанс началното училище да си осигури бъдеще, напускайки малката и неотговаряща на изискванията за училище сграда, родителите имат избора да им повярват и да ги последват на новото място.

Защо Начално Училище „Васил Левски“ трябва да се премести и какво ще се случва с него занапред, чуйте в „Часът на Габрово“ от директора на училището Валентина Венкова и педагогически съветник Весела Димитрова.