5300 Габрово, пл. Възраждане 3,

тел.: +359 66 818400, факс: +359 66 809371,

телефон за сигнали: 0700 144 10,

e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

 

При сигнали за нарушение на наредбите  на Община Габрово:

При сигнали за нарушение на екологичното законодателство:

„Общински инспектор“  066/818 400, 818 310, 818 427

 

При сигнали за паднали дървета и счупени, опасно надвиснали клони:

Дирекция „Инфраструктура и екология“ 066/ 818 400; 066/818 437

ОЗ „Озеленяване“ 066/985 047; 0884/842 251

 

При сигнали за:

  • Нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък;
  • Нередовно почистване на уличната мрежа;
  • Запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти.

ОП „Благоустрояване“ 066 / 80 14 35

 

При сигнали за безстопанствени кучета:

ПБЖ Габрово (приют за безстопанствени животни)

Приюта е отворен за посетители от  понеделник до петък  от 10.00 до 18.00 часа

Телефон за връзка: д-р Атанас Панов – 0877155414

 

При сигнали за нарушение на Закона за водите

Басейнова дирекция Дунавски район

гр. Плевен,
ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
п.кутия 1237
e-mail: dunavbd@bddr.org

 

Водно бюро – Велико Търново

гр. Велико Търново
ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2, п.к. 56
тел/факс: +359 62 601408

 

За подаване на сигнали за замърсяване на околната среда

РИОСВ  - Велико Търново „зелен“ телефон  062/ 62 03 58

Програма за опазване на околната среда на Община Габрово, 2023 - 2027г. „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово, за период 2016-2020г.