ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за получаване на еднократна подкрепа от Общинския социален фонд COVID-19