Критерии за подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в резултат на икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията от COVID-19 чрез Общински социален фонд COVID-19