Името на града е свързано с една стара легенда, според която в дълбоките дебри на горите живял левент на име Машека, чиято любима била отнета от тогавашния владетел на земите. След дълга мъка младият мъж бил убит от ръката на своята възлюбена и неговите съселяни го погребали на брега на река Днепър. В памет на тази трагична история белоруски поет написал поемата „Лъвският гроб”.

Според друга легенда един от най–древните градове на Беларус започва своята история от замък, построен на брега на Днепър по заповед на княз Лев Данаилович.

Каквато и да е истината далеч в миналото, днес Могильов наброява 364 хиляди души население, което създава неговия характерен облик и колорит. Градът е един от най-крупните промишлени и културни центрове на Беларус.

Сътрудничеството между Габрово и Могильов започва в далечната 1967 г. и активно се поддържа и до днес. Името на града носи един от най-големите булеварди в Габрово.

Полезни контакти:

www.city.mogilev.by