През изминалата седмица се проведоха онлайн заседанията на три от комисиите на Европейския комитет на регионите (КР) - Комисия по природни ресурси, Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура и Комисия по политиката на териториално сближаване и бюджет на ЕС. Участие и в трите взеха титулярните представители на българската делегация в КР – кметовете Белица, Габрово, Гоце Делчев, Джебел, Монтана, Правец, Поморие, Раковски, Сливен и съветник от Столичния общински съвет.

Като член на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура кметът на Габрово Таня Христова благодари на ЕК и комисар Мария Габриел за изработването на Съвместния план за действие - план за действие между КР и ЕК за стимулиране на изследователската дейност и иновациите на местно и регионално ниво, който цели да предостави на регионите и градовете най-новите данни и знания, да им помогне да се справят с разделението по отношение на иновациите, изтичането на мозъци, неравенствата в образованието и с изпълнението на политическите приоритети на ЕС, като Зелената сделка. Таня Христова постави акцент върху три основни въпроса, свързани с кохезията и периферните райони на ЕС, които до голяма степен важат и са от значение за всички:

Необходимост от повече конкретна помощ под формата на образователни и изследователски системи за бързо развитие на Европейското изследователско пространство и дигиталните иновационни хъбове, особено на местно ниво;

ЕК да адресира по-активно проблема с изтичането на мозъци и ниския капацитет на редица университети, малки и средни компании за участие в програма Хоризонт Европа чрез разширяване на мерките и създаване на такива за местното ниво; 

Проблемите на културната индустрия в контекста на пандемията от коронавирус - очаква се ЕК да повиши информираността за този проблем и да се създаде серия от нови проекти, подобни на т.нар. “нов европейски Баухаус”, предложен от ЕК. Обезпокоителен е фактът, че културните индустрии почти не намират място в националните плановете за финансиране на възстановяването. Има необходимост от повече усилия и оказване на въздействие върху националното ниво за разрешаването на този проблем.

Марку Маркула (Финландия) отличи добрия пример на Габрово в организирането на Лагер за иновации за пета поредна година и успешното използване на различни проекти и съвместни инициативи за сътрудничество с ЕК, основно в сферата на обмен на знания, платформи и др.

 

Кампания „Зелено Габрово“ приключи с раздадени над 6500 бр. растения
27 ноември 2020
Кметът на Габрово определи Детска градина „Явор“ за дежурна за Габрово в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
29 ноември 2020