Родителите, които са на първа линия в борбата с пандемията (работят в: болнични и здравни заведения; МВР и др. институции с контролни функции; резидентни и присъствено работещи социални услуги; институции и бизнеси, осигуряващи базисни услуги на населението) и са в невъзможност за други решения в семеен кръг, могат да кандидатстват за прием на децата им в дежурната Детска градина, като попълнят следното заявление - декларация.

Документът се изпраща на е-мейл rachevitz@gabrovo.bg (за предпочитане – с подпис и сканиран, или в jpg формат).

Информация и подробности относно допустимостта на приема в дежурната детска градина можете да получите на GSM 0878 682479 (г-жа Габриела Умникова – гл. експерт в ДОСД – Община Габрово).

Информация и подробности относно режима на работа и условията в ДГ “Явор” – от г-жа Вера Тихова – директор –  GSM 0898 4431 51.

След получаване на утвърдителен отговор на заявлението (по емайл или в разговор), децата ще бъдат посрещани в детската градина при следния ред:

Сутрин от 07:00 до 08:30 ч.

Децата се приемат от медицинското лице и директора, носят се попълнени/оформят се на място необходимите документи: декларация за работа в условията на Covid - 19,  декларация за съгласие за обработка на лични данниобща декларация, бланка за лични данни.

Необходимо е всяко дете да носи:

  1. Комплект дрехи за преобличане /бельо и други дрехи/;
  2. Обувки, с които ще бъде в занималнята;
  3. Пижама.

 

Заседания на комисиите на Европейския комитет на регионите
28 ноември 2020
Жълт код за снеговалеж и силен вятър е обявен за 30 ноември за габровска област
29 ноември 2020