Арх. Карл Кандулков е роден на 26 август 1920 г. в Севлиево. Завършва средно техническо образование в София, след което заминава за Дрезден, където следва архитектура.

Един от основателите на нелегалната организация „Български общ народен студентски съюз“. В края на Втората световна война, заедно с още 20 студенти от университета попада в лагерите Радеберг и Бухенвалд. Освободен е от Бухенвалд на 11 април 1945 г., успява да завърши образованието си в Дрезден през следващата година и се завръща в България.

През 1959 г. е назначен за председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет – Габрово. Заема този пост през периодите 1959-1966 г. и 1971 – 1976 г.

Оставя трайна следа в съвременното архитектурно изграждане на Габрово, като реализира над 70 свои проекти, между които Дом на културата „Емануил Манолов“, Дом на хумора и сатирата, Летния театър, сградата на Община Габрово с часовниковата кула и др.

Още в началото на първия си мандат арх. Кандулков предприема мащабни строителни дейности. Започва строежът на язовир „Христо Смирненски”, а през 1959 – 1960 г. е извършено  водохващане на два нови водоизточника - р. Паничарка и Еловица, които се вливат в градския водпровод.

За подпомогане на жилищното строителство и преодоляване на жилищната криза е създадено стопанско предприятие „Жилищно строителство”, като между 1959 г. и 1961 г. са изградени над 40 жилищни блока с близо 700 апартамента. 

По същото време са открити новата Автогара, Градският универсален магазин /ГУМ/, и Партийният дом, започва строежът на Профсъюзния дом на културата, завършено е изкуственото езеро на р. Синкевица.  

През 1963 г. се полага началото на строителството на жилищните комплекси  „Христо Ботев”, „Стефан Караджа”, „Чардафон”, ул. „Брянска”, както и кв. ”Голо бърдо”.

Екипът на Карл Кандулков работи и върху монументалното изграждане на Габрово - изработена е скулптурата на входа на Габрово, завършено е архитектурното оформление на моста на занаятите до сградата на НЧ „Априлов-Палаузов“, в града са разположени множество скулптурни композиции, сред които и емблематичната фигура на мечка в градинката до театъра. 

Наред с мащабните строителни дейности, приоритет за градската управа е и работата в областта на културата. През  месец май 1965 г. е поставено началото на габровския карнавал, организирана е и седмица на Хумора и сатирата.

През втория период на управление на арх. Карл Кандулков е реконструиран градският площад  и е открит нов Мавзолей – костница. Започва оформянето на пешеходната зона в центъра на града, завършени са градската полклиника на Шиваров мост, детска ясла „Голо бърдо” и детската градина в кв. ”Радичевец”. 

През 1974 – 1975 г. са завършени акушеро - гинекологичното отделение към Окръжната болница, супермаркет в кв. ”Младост”, въведена в експлоатация е Втора поликлиника. Продължава да се работи по озеленяването на града и изграждането на парка край езерото „Синкевица” и Лесопарк „Градище”.  През май 1975 г.  е открита проектираната от арх. Кандулков сграда на Дома на хумора и сатирата.

Заради големите му и безспорни заслуги към града и неговите жители като дългогодишен председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет (кмет), е провъзгласен за Почетен гражданин на Габрово на 30 юли 1976 г. 

Кампанията „Моята професия – моето бъдеще“ продължава до края на август
15 юни 2020
Карл Кандулков – архитектът и ръководител на съвременно Габрово
16 юни 2020