„Община Габрово може да е мястото, където да се тества пилотно електронен модел на строително разрешение. През годините полагаме сериозни усилия за дигитализиране на немалко от процесите и можем да гарантираме прозрачност и липса на субективност при такава процедура.“ Това предложение направи кметът Таня Христова по време на участието си в конференцията „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“, която се проведе вчера в София.

„В много държави, преди да се формализира една норма, се прилага период на тестване, за да се види дали ще работи успешно и дългосрочно. Смисълът на дигитализацията е наличната информация да се ползва по най-правилния начин, за да се гарантират интересите на всички.“, каза Таня Христова в отговор на инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, относно идеята за въвеждане на електронно строително разрешение в общините. Според Шопов това би довело до намаляване на цените на имотите, защото ще се увеличи предлагането, както и до повишаване на качеството при спазване на законовите срокове.

Кметът Христова подчерта ролята на администрацията в създаването на благоприятни условия за развитие на бизнес и даде за пример партньорството с „Клъстер Тракия икономическа зона“, с който в началото на годината Община Габрово подписа меморандум за сътрудничество.

„Щастлива съм, че в последните години предприемачите и общинската администрация в Габрово си говорят. Пример в тази посока е сдружението на бизнеса, Общината и Техническия университет „Амбициозно Габрово“, което вече предоставя стипендии на студенти и има намерение да развива научноизследователската и иновационната инфраструктура.“, обяви Таня Христова. Като член на Европейския комитет на регионите тя отбеляза, че на практика могат да се изпълняват политики от Многогодишната финансова рамка за по-устойчиво развитие на модела до 2050 г., с който ще се постигне по-добро качество на живот. Според нея е необходимо градовете и България да имат повече видимост и разпознаваемост като добро място за правене на бизнес.

В дискусията за подобряване на връзката между институциите и представителите на бизнеса се включиха още заместник-кметът на Столична община в сектор „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ Владимир Данаилов и изпълнителният директор на „Тракия икономическа зона“ инж. Пламен Панчев.

По думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която откри конференцията, трябва да се постигне синергия между икономическите оператори и общините. „Основна цел на новия подход в регионалната политика е създаването на модел на планиране, който ще отчита нуждите на хората и на принципа „отдолу-нагоре“ ще може да генерира проектни идеи, които да решават комплексно проблеми на по-голяма част от територията на страната.“, заяви тя.

Николова съобщи, че от влизането на България в Европейския съюз до днешна дата за модернизиране на градовете и регионите, само по линия на оперативните програми за регионално развитие и трансгранично сътрудничество, в страната ни са инвестирани над 5.6 млрд. лв. „В рамките на предложения нов интегриран териториален подход се предвижда всички населени места да бъдат с осигурен достъп до ресурси. В това число попадат и малките населени места, като стремежът е към намаляване на дисбалансите, които съществуват в момента.“, коментира зам.-министърът.

Във видео обръщението си към форума българският еврокомисар Мария Габриел подчерта, че повече от всякога има нужда де се споделят добри практики в опита на европейските градове. „Градовете са естествени партньори на националните органи за предвиждане на тенденции и проучване на модели за социално-икономически иновации. Длъжни сме да използваме всички възможни инструменти, за да намерим адекватен отговор на обществените предизвикателства.“, отбеляза Габриел.

Само на 3 март музей „Етър“ показва сабята на Стефан Караджа
20 февруари 2020
Зимна обстановка в община Габрово към 07:30 часа на 21.02.2020 г.
21 февруари 2020