С обновена материална база ще посрещне зимните месеци домът за хора с увреждания в кв. „Маркотея“. Модернизацията бе извършена по проект на Община Габрово в периода юли – октомври тази година със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Строително-ремонтните работи са на стойност 29 847 лв., изпълнител е габровската фирма ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“.

Пребоядисани са 14 спални помещения, две фоайета, столова и стълбище. Стаята за отдих на санитарите, съблекалните им и осем санитарни възела са ремонтирани. Частично са изкърпени и освежени сачаците и фасадата на сградата, влагата на приземния етаж е премахната. Извършен е ремонт на ВиК инсталацията и е поставена нова противообледителна система.

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания се помещава в двуетажна сграда на бившата детска градина на ул. „Митко Палаузов“ № 19а. Институцията е единствена на областно ниво в осигуряването на грижа за хора с тежки увреждания на крайниците и трайно намалена работоспособност. Услугата е 24-часова с капацитет от 36 места – за потребители от цялата страна. За тях се грижи персонал от 19 души – медицински специалисти, социални работници, психолог, трудотерапевт, рехабилитатор, санитари и други.

В периода 2009 – 2010 г. сградата бе основно ремонтирана с евросредства по проект на Община Габрово. Това позволи преместване на услугата от кв. „Кряковци“ в база с подходящи и съвременни условия.