Събитието ще се проведе на 11 декември 2019г. в гр. Габрово, Университетска библиотека към Технически университет – Габрово.

Темите на семинара ще  предложат на вниманието на участниците решения за управление на отпадъците, приложими в българските общини.

Семинарът ще протече в два модула, като първият е ориентиран към политиките и решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки. Включени са и представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и процесите в депата за отпадъци.

Вторият модул ще представи успешно реализираните добри примери в управлението на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени организации и бизнеса.

Целта на семинара е да бъдат споделени добрите примери, които са напълно приложими във всяко населено място в България, като бъдат отчетени трудностите и предизвикателствата в сферата на управление на отпадъците.