Изложбата „Чудният свят на тракийката“ на Регионален етнографски музей – Пловдив беше открита днес, 16 май, в Изложбената зала на ЕМО „Етър”.

Изложбата разкрива света на жените в Тракия, техния микросвят, обреди  и обичаи, загатва за нейните блянове и копнежи от люлката до дълбоки старини.  Жената е продължителка на рода, тя стопанисва и създава уюта в дома, възпитава и се грижи за челядта, предава опита си на своите дъщери, създава, следва и опазва традициите.

Изложбата проследява най-важните етапи в живота на жената: раждане, моминство, годеж – сватба, майчинство, жената като баба. Във всеки един от тях има строго определени дейности, които тя изпълнява. Облеклото и украсата показват социалния статус на жената – дали е девойка, омъжена жена, вдовица или  баба. Целта на изложбата е да представи специфичните обичаи, вярвания и ежедневния бит на тракийката.

Посетителите могат да възродят детските си спомени, по-младите да си припомнят разказите на своите баби, а най-малката публика - да се запознае  с българските традиции. Ще видите облекла и накити от Тракия с характерна символика. За най-малката публика е подготвена интерактивна част с въпроси, чиито отговори ще бъдат пръснати като изненади сред музея.