Националният музей на образованието ще отбележи 45 години от своето създаване на 18 май 2018 г. Празничната програма под наслов „Ден на отворените врати“, е кулминация на целогодишни събития, които се реализират под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Празникът ще започне в 11.00 часа с водосвет и официално откриване на външна експозиция „Алея на знанието“. Темата  „Началото“ е свързана с развитието на днешния музей, който е наследник на държавния Училищен музей, създаден през 1905 г. в София по инициатива на проф. Шишманов. Музеят има трудна съдба. С влизането на България в Първата световна война той е затворен и отново открит през лятото на 1922 г. По време на Втората световна война дейността му запада.

„Началото“ проследява етапите, през които преминава идеята на просветния министър Иван Шишманов - усилията през 50-те и 60-те години на миналия век за създаване на Просветно-педагогически музей към БАН, който във времето променя названието си - Музей на народното образование, Музей на българското образование. През 1973 г. с решение на Министерски съвет се създава Национален музей на образованието и се открива постоянна експозиция в сградата на Априловска гимназия през 1986 г.

Представена е фотоизложба „Пътят напред“, която показва труда на музейните ръководители и специалисти - уредници, фондовици, екскурзоводи, информатори, през 45-годишното съществуване на Националния музей на образованието.

Най-големите дарители в първите години от създаването на НМО – Министерство на народното просвещение, НИИО „Тодор Самодумов“, Априловска гимназия, Исторически музей - Габрово, СК „УЧТЕХПРОМ“, училища от София, Пловдив, Шумен, бивши учители и просветни дейци - са показани в централното фоайе на музея. 

 „Денят на отворените врати“ ще продължи с представяне на международна пътуваща изложба „Пътят на образованието в славянския свят“ с участието на 13 държави - Беларус, Босна и Херцеговина, България - представена от Националния музей на образованието, Хърватия, Чехия, Македония, Черна гора, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна. Проектът представя етапите на образование във всяка от страните с 6 теми: развитие на грамотността; значими просветители, педагози, личности; видове учебни заведения (сгради, училища); училищни уроци; учебници, помагала, методически ръководства; учебни пособия и училищно оборудване.

След обяд празникът, който съвпада с Международния ден на музеите, включва събития, свързани с педагогическата и музейна колегии - публичен урок „Европейският опит и Българското възраждане“ с преподаватели и ученици от НАГ, среща на поколенията и награждаване на дългогодишни музейни работници.