Габрово е единственият европейски град, включен в проекта „Пилотни градове“ по програма на Комисията по култура към Световната организация на градовете и местните власти (UCLG).

Кметът на Община Габрово, Таня Христова, прие с готовност избора на Габрово в световната селекция: „Привилегия и предизвикателство: така може да приемем избора на града ни в този международен проект. Привилегия за нас е да попаднем във фокуса на Големите в тази сфера и да сме част от един уникален  отбор, който ще играе на световна сцена, за да докаже значимостта и силата на Културата като феномен, променящ градове и хора. От нас зависи как ще се справим с това предизвикателство и как то ще се отрази на града ни и на нас самите“, заяви кметът.

Габрово наред с още осем града от цял свят, ще бъде поставен във фокуса на внимание в следващите две години, във връзка с изработването и  стартирането на  новата Програма 21 на културата (първият документ със световно значение и задача да пропагандира и подпомага прокарването на основи за инициативи на градове и местни власти за културно развитие). Програма 21 има срок на действие и развитие десет години. Сегашната е изработена през 2004 г., като в момента се работи върху новата програма, която трябва да влезе в сила през 2015 г.

 Всички добри практики, изработени документи и събития от Пилотните градове ще бъдат отразени в новата Програма 21.

Заедно с Габрово, в мрежата от Пилотни градове са избрани още: Мексико Сити (Мексико), Консепцион (Чили), Хеху (Корея), Маягес (Пуерто Рико), Водреил-Дорион (Квебек,Канада), Талка (Чили), Бело Хоризонте (Бразилия), Богота (Колумбия).

В първия етап на програмата, който трябва да се реализира до края на 2014 г, комисията изпраща във всеки от избраните участници по един от експертите си, който ще отговаря за участието и представянето му в програмата. Представителят на UCLG ще работи и за установяването на най-новите принципи и посоки, очертаващи световните тенденции в културата и нейното водещо място в развитието на градовете. Габрово има изключителния шанс да има за водещ експерт самия президент на Комисията по култура – Катрин Кълън. Тя е заместник-кмет по културата на Лил(Франция), както и  ръководител на Проекта „Лил-Европейска столица на културата 2004“, когато Лил печели престижното съревнование. Госпожа Кълън е сред най-изявените и уважавани специалисти в света с повече от 30 години опит в прокарването и реализирането на културни политики.

Очаква се тя да пристигне в Габрово през месец октомври и на място да се запознае с всички съществуващи практики, стратегически документи, а също така да осъществи и поредица от срещи.

Символично президентът на Комисията по култура към UCLG ще работи за Община Габрово, с което ще допринесе за адаптирането на най-добрите световни практики към нашите условия. Участието на Габрово в проекта „Пилотни градове“ ще помогне да открием пътя, по който културата може да повлияе върху облика на един град и върху живота на неговите жители. Ще бъдат установени ценни контакти и ще ни покаже нови възможности за реализиране на програми. Не на последно място, ефект от включването на Габрово в подобна инициатива ще е превръщането му в разпознаваемо място на световната карта на културата.

В следващата фаза от програмата, пилотните градове ще формират мрежа от т.н. Ключови градове. В рамките на две години (2015-2017 г.) в тази мрежа ще бъдат установени партньорски отношения  и ще се осъществява обмяна на добри практики и междукултурно сътрудничество, ще бъдат демонстрирани в действие най-новите тенденции, залегнали в основата на новата Програма 21. Символично градовете-участници в проекта ще оформят едно семейство, живеещо в девет точки на света, но обединено в една обща посока на развитие чрез средствата на културата. Водещи световни организации в областта на културните политики ще следят тези процеси, а една от основните ползи от участието ни в програмата е именно осигуряването на видимост.

Включването на столицата на хумора и сатирата в екипа на Пилотните градове е знаково, защото насочва вниманието към малките градове и случването на важни процеси в тях. Чрез избора на Габрово, Световната организация на градовете и местните власти демонстрира, че в новата Програма 21 и нейната реализация през следващите десет години действително ще се прилагат принципите на децентрализация и че културата няма да е приоритетно свързвана с големите градски центрове. Друга тенденция, която ще се следва е устойчивото развитие на градовете (малки и големи) да бъде пряко свързано с развитието и устойчивостта на културните процеси, случващи се в тях.

Приключи успешно участието на децата и младежите в тазгодишната инициатива „Приеми ме на село“
9 Септември 2014
Габрово и Паневежис отбелязаха 10 години от установяването на партньорски взаимоотношения
9 Септември 2014