Важна среща с градските съветници от платформата NET ZERO на Европейската комисия беше проведена в днешния ден от Община Габрово, с което беше потвърден и ангажимента на Габрово към Европейската мисия за климатична неутралност и умни градове.

Този момент беше от значение, представляйки първата среща на общинските експерти, включващи представители от различни дирекции и отдели. Те ще участват в звено за климатичен преход, ключово за постигането на амбициозните цели за климатична неутралност.

Звеното за климатичен преход няма да работи само, а ще бъде подпомогнато и от инструментите на проекта на Община Габрово - „Градове за управление на устойчивото развитие“ (CSG). Този проект има за цел да привлече съмишленици и експерти от различни публични институции, отговорни за развитието на града. Заедно те ще работят върху план от мерки и инвестиции, насочени към постигането на климатична неутралност, като създадат капацитет за вземане на информирани решения и превърнат гражданите в посланици на промяната в техните общности.

Габрово, заедно със София, е един от двата града в България, избрани от Европейската комисия за разработването на план за постигане на климатична неутралност и умен град до 2030 г. Специализираният екип за климатичен преход е от съществено значение за успешното изпълнение на мисията на Габрово и ще си сътрудничи тясно с тематичната мрежа от градове за съвместно планиране по програма УРБАКТ.

Програмата УРБАКТ е платформа за обмен на знания и добри практики между европейските градове. Проектът "Градове за устойчиво управление" има за цел да създаде нови процеси и инструменти, адаптирани към местните условия, използвайки целите за устойчиво развитие на ООН като стратегическо средство. Общата цел е насърчаване на партньорското и интегрирано планиране.

Община Габрово очаква, че този проект ще направи града водещ в борбата за климатична неутралност, като стане пример за другите градове в региона.

Коледари ще наричат за здраве и късмет на 25 декември в МАИР „Боженци”
19 декември 2023
На 20 декември ще бъдат наградени победителите в конкурс за фото есе и авторска снимка с послание за деца и младежи
19 декември 2023