Община Габрово кандидатства пред Министерството на културата (МК) за средства за авариен ремонт в бившето Помощно училище „Николай Палаузов“ в квартал „Шести участък“.

Покривът на сградата, която е паметник на културата, има нужда от спешна реконструкция и укрепване.

Проектът е на стойност близо 180 000 лева и се подава по процедурата за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2023 година.

Искането за финансиране е мотивирано от състоянието на покрива към момента, което експерти определят като незадоволително. Основната задача на аварийния ремонт е да се отстранят течовете. Заради влагата таванът е с множество пропадания, липсва хидроизолация, деформирано е подовото дюшеме и е увредена фасадата.

С предвидените възстановителни дейности ще се подобри състоянието на конструкцията и ще се предотвратят бъдещи щети. От 2021 г. сградата е предоставена за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Будителите 2017“, а сега там репетира и оркестър „Габрово“ заради ремонтите в Дома на културата.

Изложбата на Националния музей на образованието, посветена на 230 години от рождението на Неофит Рилски, гостува в Благоевград
6 октомври 2023
Признание към делото на индустриалеца Пенчо Семов
8 октомври 2023