В периода 4 – 8 септември отдел „Озеленяване“ към ОП „Благоустрояване“ извършва косене на тревните площи в Габрово по график и по райони както следва:
1. Район „Център“ –  косене на тревните площи и подрязване на храсти в междублоковите пространства на бул. "Априлов", косене на тревни площи на ул. "Николаевска" и ул. "Калоян", рязане издънки по подпорна стена на р. Янтра в района от блок Дунав до централна градска част, пръскане против вредители на чемшири в централна градска част
2. Район „Североизток“ – косене на тревните площи в кв. Стефановци и кв. Бойката, подрязване на храсти в парк „Обов“
3. Район „Северозапад“ – косене на тревни площи в района на ул. "Цветарска" и ул. "Д-р Тота Венкова", извозване на клони и премахване на опасни дървета на ул. "Селимица"
4. Район „Запад“ – премахван на 3бр. опасни дървета в района на ул. "Тодор Бурмов", премахване на самонастанила се храстовидна растителност в кв. Шенини
5. Район „Юг“ – косене на трвните площи на ул. "Тотьо Иванов", ул. "Поп Андрей" и ул. "Климент Охридски"
6. Две групи обслужват общинска пътна мрежа като в периода 4-8 септември извършват премахване на самонастанила се растителност  и кастрене на клони в района на кварталите Чарково и Ябълка и селата Армени и Златевци.

През изминалата седмица групите на отдел „Озеленяване“ са приключили дейностите по косене на зелени площи в района на бул."Априлов“, кръговото кръстовище при Шиваров мост, кв. Златари, главната улица в кв. Стефановци, ул. "Морава", ул. "Селимица", изхода на Габрово в посока гр. София, бул. "Столетов", ул. "Черни връх".
Извършено е премахване на опасни дървета в парк Маркотея. в дерето на  р. Паничарка в кв.  Недевци, в района на бул. "Столетов" и бул. "Хемус" , подрязване на храсти на бул. Априлов и в кв. Шенини, почистване на скат на ул. "Васил Друмев".

Повече информация във връзка със седмичния график за косене на тревните площи и сигнали към ОП „Благоустрояване“, свързани с чистотата и озеленяването в града, гражданите могат да отправят чрез електронната поща на предприятието office@bkcgb.com .

Нови тъкачи за Габрово на 30 септември
7 Септември 2023
Доцент от ТУ-Габрово представя плетива на една кука в Дечковата къща
8 Септември 2023