Авторска изложба с плетива на една кука ще представи в Дечковата къща доцентът от Технически университет – Габрово Светла Панайотова. Експозицията е озаглавена „Пъстри бабини квадратчета“ и ще бъде показана на 12 септември 2023 г. от 17:00 часа в музейния обект в квартал „Шести участък“.

Как се съчетават университетското преподаване и научната дейност с плетенето споделя създателката на изложбата: „Докато бях ученичка в немската езикова гимназия в Ловеч, превеждах на мои познати текстове за плетки от списание „Modische Maschen“. По-късно започнах да усвоявам плетенето с една кука под ръководството на леля ми Кина Костова. През последните 13 години се занимавам предимно с изработването на „Бабини пъстри квадратчета“. Техниката се е зародила след края на Втората световна война в резултат от недоимъка на прежди. Хората са вплитали и най-късите текстилни влакна, за да създават цветните квадратчета. През 70-те години движението на хипитата ги използва в знак на протест. Днес известни дизайнери като Кати Джонс от Великобритания създават свои колекции, ползвайки тази техника.“

Плетенето за доц. Панайотова освен хоби е и начин да оползотвори остатъчни текстилни влакна, за да не се превръщат в отпадъци. Заниманието ѝ служи и като арттерапия за релаксация чрез изработването на различни изделия за бита, облекла, аксесоари, декорации и други.

Доцент Светла Панайотова е заместник-декан по научноизследователската дейност и кадрови потенциал към факултет „Стопански“ на Технически университет – Габрово и е преподавател в катедра „Социални и стопански науки“. Доктор е по специалността „Икономика и управление“. Изнася лекции по дисциплините „Комуникации и връзки с обществеността“, „Индустриална собственост и патентна политика“, „Интелектуална собственост“, „Социален маркетинг“, „Външнотърговска дейност“. Преподава на немски език в партньорски университети в Германия по програма „Еразъм+“. Автор е на монографията „Търговия с иновационни продукти от възобновяеми суровини“ (2010), на учебните пособия „Изкуството за успешна продажба“ (2001), „Управление на промяната в предприятието“ (2011), „Международно сътрудничество в бизнеса и търговията“ (2000), „Рециклирането – критерий при конструиране на продуктите“ (2005) и на повече от 140 научни публикации, от които 22 публикации в областта на кръговата икономика. Член е на Българската асоциация по маркетинг.

Седмичен график за поддръжка на зелените площи на територията на град Габрово за периода 4-8 септември
7 Септември 2023
Обучение за начални учители по Забавна математика в Габрово
8 Септември 2023