Енергийната ефективност стои високо в приоритетите на всяка българска община и вярвам, че с подкрепата на множеството проекти ще се насочим в правилната посока така, както го правят не малко държави в Европейския съюз. Ние все още сме в етапа, в който сякаш търсим своята идентичност, но стъпка по стъпка и с натрупване на опит ще откриваме възможностите, в които безвъзмездната помощ за реализация на нашите проекти ще бъде допълвана от финансови и кредитни инструменти. Така качеството на решенията наистина  ще покаже ефективността на тези разнообразни модели, коментира Таня Христова, кмет на община Габрово и председател на общинска мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия", в предаването „Бизнес старт” с водещ Роселина Петкова.

Всяка българска община трябва да се стреми да върви по пътя на устойчивото си развитие, подчерта Христова и допълни, че община Габрово е изпълнила множество проекти за енергийна ефективност.

Последната награда, която получихме, беше на 25-та годишна конференция на „ЕкоЕнергия” миналата седмица и е свързана с реализацията на проект за обновяване на улично осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат. Проектът бе реализиран в партньорство с Национален доверителен екофонд, с който разработихме условията на тази процедура.

„Ние успяхме да намалим количеството киловати с близо 73% и да се справим с енергийната криза, която точно в този момент започна неконтролируемо да се разраства”, сподели Христова.

На 25-та конференция на „ЕкоЕнергия” бяха обсъдени и възможностите, които предоставя Плана за възстановяване и устойчивост в контекста на мерки за енергийна ефективност за многофамилните жилищни сгради, за които общините са ключов партньор и посредник в реализацията на тези изключително важни инвестиции, разказа събеседникът.

Коментирайки „зелените” обществени поръчки, Христова ги определи като ключов инструмент за постигане на устойчиво развитие.

С моделите, които предлагат зелените поръчки, можем да залагаме различни критерии в зависимост от целите, които си поставяме.

„Ако си поставим цел на намалим парниковите газове, в нашите поръчки трябва да има такива изисквания, които да насочат и да поощрят тези, които ще подадат оферта с такива решения, които ще доведат до тази цел”.

Що се отнася до обновяване на публичните сгради събеседникът посочи, че в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост е актуална схемата, с която е възможно българските общини да подготвят проекти за обновяване на сградния фонд. Тук изискването е сградите да бъдат с много високоефективни енергийни характеристики и да се стремим към постигане на клас А.

„Освен да постигнем максимална икономия на електроенергия и въвеждане на възобновяеми енергийни източници, трябва да гарантираме и работна среда, в която характеристиките на интериора са достатъчно добри”.

По думите на събеседника дълбокото обновяване на сградите е най-добрият наличен инструмент за преодоляване на енергийната бедност.

„Всички усилия трябва да бъдат насочени към това да работим за постигане на дълбоко обновяване на сградите. Това не е задължително да се случи с изпълнението на един проект. Това може да бъде един процес, който се изпълнява стъпка по стъпка”.

Кои са предизвикателствата при изграждане на местен капацитет за осъществяване на енергийния преход може да гледате във видеото.

Източник: Bloomberg TV 

Таня Христова: Нека бъдем достойни наследници, на онези, които изковаха нашата свобода, за да бъдем и за да ни има!
3 март 2023
„Избрано от публиката“ на 8 март в ХГ "Христо Цокев"
6 март 2023