Кметът на община Габрово Таня Христова се срещна днес със служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Фокус на разговорите бяха въпроси по подготовката на проекти от новия програмен период, Националният план за възстановяване и устойчивост, както и трудностите, пред които е изправена местната администрация при изпълнението на договори с еврофинансиране.

Вицепремиерът Атанас Пеканов и кметът Таня Христова © Община Габрово

В срещата участваха също заместник-кметът по финанси и собственост Мария Йозова, ректорът на Технически университет – Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров, директорът на Европейския цифров иновационен хъб към Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“ Светослав Матеев и експертът в отдел „Проекти и икономическо развитие“ д-р инж. Десислава Колева.

Кметът Таня Христова акцентира върху трите големи инфраструктурни проекта в изпълнение – модернизацията на Дома на културата, строително-ремонтните дейности на територията на РЕМО „Етър“ и обновяването на Регионалния исторически музей. Тя посочи, че те съчетават безвъзмездна финансова помощ, кредитен ресурс и допълнително собствено финансиране, което е предизвикателство за общинския бюджет.

„Апелирам за малко повече диалогичност с общините, които имат такива сложни инфраструктурни проекти, за да не губим ценно време – призова Христова. – Финансовата криза и постоянното повишаване на цените се отразиха много тежко на строителните фирми. Необходима е по-голяма бързина от страна на управляващите органи при сключването на анекси по договорите за безвъзмездна помощ във връзка с индексацията“, каза кметът. Според нея комуникацията ще е по-ефективна, когато се поддържа на ниво местни администрации, а не само чрез Националното сдружение на общините (НСОРБ), което не може да обхване всички нужди и проблеми.

Таня Христова отбеляза, че увеличаването на средствата от Европа и от финансовите институции ще изисква изработването на по-сложни проекти. „В този процес общините имат водеща роля и ако сме лимитирани в ползването на финансовия ресурс, трудно ще отговорим на високите изисквания. Считам, че е необходима реформа и промяна в логиката на финансовата децентрализация“, допълни тя.

Кметът на Габрово посочи, че при изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост общинските администрации ще бъдат натоварени с допълнителни ангажименти на фона на недостига на хора за работа по проекти. В тази връзка министър Пеканов сподели, че води разговори с НСОРБ в търсене на решение относно възнагражденията и увеличаването на капацитета както в общините, така и в министерствата.

По време на срещата ректорът на Техническия университет проф. Илия Железаров запозна Атанас Пеканов с идеята за създаването на „Дигитален иновативен хълм“. „Изградихме технологичен парк с 20 модерни лаборатории, благоустроихме парковата зона до Интеграла, създадохме център по предприемачество – споделено пространство, а сега искаме да обособим място, в което изобретените иновации да се реализират“, заяви Железаров. Той поясни, че има намерения за изграждане на нова сграда на мястото на стари халета, която да се отдава на стартиращи предприемачи и иновативни компании. „В Габрово преди 15 години се говореше за градене на мостове между Общината, бизнеса и образованието, после заговорихме за скъсяване на дистанциите, а в момента казваме, че всички сме едно цяло. Така че, ако искате да давате добър пример за партньорство, просто водете хората тук, за да ни виждат и знаят“, се обърна към вицепремиера ректорът.

На свой ред представителят на РИЦ „Амбициозно Габрово“ Светослав Матеев съобщи, че се очаква подписване на договор за 3 млн. лева с Министерството на иновациите и растежа за разкриване на Дигитален иновационен европейски хъб. „Той ще обхваща Северен централен район и ще бъде позициониран в Габрово. Ще работим за повишаването на цифровизацията в администрациите и бизнеса. Проектът е за три години по националната програма „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г.“, разясни подробностите Матеев.

От дясно наляво: Десислава Колева, Светослав Матеев, Илия Железаров и Мария Йозова © Община Габрово

Вицепремиерът Пеканов се поинтересува от възникналите проблеми с „Топлофикация – Габрово“ ЕАД относно липсата на нормално топлоподаване и сигналите за замърсяване на въздуха. Участниците в срещата коментираха още подготовката на концепциите за интегрирани териториални инвестиции, разширяването на индустриалните зони, развитието на градския транспорт и други теми.

Атанас Пеканов посети Габрово по повод информационна среща за регионалния център на социалната и солидарната икономика в града, организирана от Министерство на труда и социалната политика и Областна администрация – Габрово. На нея присъства и заместник-министърът Надя Клисурска. В изказването си по време на събитието вицепремиерът открои Габрово като един от градовете, които се справят най-добре при работата с европейски проекти.

Новите награди от вендиг системата
2 март 2023
Климент Кунев: 145 години живеем мечтата за свободна и независима България!
3 март 2023