Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов и заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще бъдат утре – 2 март, в Габрово.

Повод за посещението им е информационна среща за регионалния център на социалната и солидарната икономика в града, която се организира от социалното ведомство съвместно с Областна администрация – Габрово.

Събитието ще се състои от 11:00 часа в зала „Ритуална“ на Община Габрово.

Преди това вицепремиерът Пеканов ще се срещне с кмета Таня Христова и нейния екип, за да обсъдят актуални въпроси по подготовката на проекти от новия програмен период и предстоящото отваряне на различни схеми с европейско финансиране.

Във връзка с планираната информационна среща експерти по проекта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) П41 „Развитие на социалната икономика“ ще представят услугите, от които субектите ще могат да се възползват.

В края на 2022 г. Габрово бе избран от МТСП за един от шестте регионални центъра (фокус-точки) в страната, които ще развиват местния капацитет за модернизацията на социалните предприятия. Дейността на центровете ще покрива териториално регионите по NUTS-2 и ще се финансира на проектен принцип чрез Плана за възстановяване и устойчивост.

В събитието могат да се включат медии, граждани и всички заинтересовани страни от Северен централен район.

Започват проявите, посветени на Националния празник на Република България – 3 март и отбелязването на145-та годишнина от Освобождението на България
1 март 2023
За Националния празник транзитното движение през Шипка ще се пренасочва към Прохода на Републиката
2 март 2023