Общински съвет – Габрово прие на първо четене Правила за определяне на пациенти, желаещи да ползват услугите на „Регионален хоспис“ ЕООД, с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Като мотиви за промяната, вносителят на предложението Мария Йозова, посочва, че в действащите досега правила са разписани ограничен брой заболявания като допустими за подпомагане, което води до потенциално изключване на лица със заболявания в терминален стадий. В новите правила, заболяванията на допустимите за настаняване лица, финансово подкрепени от Община Габрово, са определени съгласно Закона за лечебните заведения.

Друга промяна е заложеният динамичен подход на изчисления на финансовия критерий за допустимост на подпомагане, като същият е обвързван с нивото на минимална работна заплата. Предлаганите равнища на подпомагане са определени по подобие на диференцираните ставки, които държавата използва за социалните услуги, като по този начин се цели справедливост при подпомагането в зависимост от доходите. Промяната се налага, тъй като към момента голяма част от потенциалните потребители на услугата са изключени от финансово подпомагане, предвид факта, че стойностите които са записани не съответстват на реалната икономическа ситуация.

Приемането на настоящите правила ще спомогне за предоставянето на адекватни 24-часови палеативни грижи, на хора с терминални заболявания, които желаят да ползват услугите на Регионалния хоспис.

Община Габрово спечели делото, заведено след отказ за достъп до незаконната дървесина в село Зелено дърво
23 февруари 2023
Приеха Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за подпомагане лечението на лица от бюджета на Община Габрово
23 февруари 2023