На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на административен акт – Решение за Одобряване на Правила за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово.

На основание чл. 69, ал. 1 от АПК, Община Габрово определя форма за участие в производството по издаване на горепосочения общ административен акт от страна на заинтересованите лица и организации чрез писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail gabrovo@gabrovo.bg в срок до 12.09.2022 година. 

Документи, подлежащи на обсъждане:

Мотиви

Правила

Заявление

Декларация

 

Симфония на цветове в картините на литовския художник Римас Бичунас
9 август 2022
Мобилният пункт през август
11 август 2022