10 август 2022, 16:30

Oтпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Габрово

До 12 септември всички заинтересовани страни имат право да подават предложения, касаещи бъдещите правила за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на здравни потребности