На свое заседание през месец април тази година Сдружението за подпомагане в Тун, Швейцария взе решение да преустанови дейността си и съответно да ликвидира натрупания до момента ресурс, събиран от членски внос. През годините, сумите които постъпваха по сметката на Сдружението се използваха за финансиране на малки проекти, съсредоточени основно в сферата на културата и социалните дейности в Габрово.

Днес, на среща с кмета на община Габрово, Таня Христова, и с председателя на Сдружението за подпомагане от габровска страна, комисар Георги Русинов, Жасмина Щалдер – секретар на Съюза в Тун, предостави официалното решение за трансфериране на сумата от 20 000 швейцарски франка, които ще бъдат целесъобразно изразходвани, съблюдавайки волята на дарителите, както следва:

 

  • 2 500  швейцарски франка по сметка на Сдружението в Габрово за малки проектни дейности;
  • Специално учреденият фонд за деца с увреждания, възлизащ на 3 500 швейцарски франка ще бъде преведен по сметка на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за закупуване на 2 броя мобилни инфузионни помпи с пациентски монитор, проследяващ жизнените показатели на новородени и недоносени бебета;
  • Остатъчният актив, на стойност 14 000 швейцарски франка ще бъде преведен по сметка на Община Габрово като парите ще бъдат използвани за издигане на скулптурна композиция, която ще остави трайна следа в градската среда, символ на дългогодишното приятелство между Тун и Габрово.

Община Габрово благодари на всички приятели в Тун за подкрепата и дългогодишното сътрудничество. 

 

Лекуват ли се алергиите, четвърта лектория, посветена на здравето, организирана от Народно читалище „Будителите 2017”
6 юни 2022
На 7 юни раздаваме наградите от вендиг системата
6 юни 2022