Кметът на Габрово Таня Христова председателства Оперативното бюро на XVIII Международен панаир на традиционните занаяти, който ще се проведе на 3 и 4 септември 2022 година в музей „Етър“. Участие в заседанието взеха д-р Аксиния Бутева – представител на Министерство на културата, доц. д-р Красимира Кръстанова от Пловдивски университет „Паисий Хилендарси“, гл. ас. Иглика Мишкова от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН и Величка Георгиева – член на Управителния съвет на Задругата на майсторите на народните и художествени занаяти.

Международният панаир през 2022 година ще бъде с балкански акцент. Занаятите в страните от региона са запазени до голяма степен в техния автентичен вариант, за разлика от други европейски страни, където изделията са по-скоро дизайнерски. Музей „Етър“ има установени добри контакти с различни организации от балканските държави, което би подпомогнало намирането на занаятчии на високо професионално ниво. „Етър“ е член на Балканска музейна мрежа и още тази година негови представители ще се включат в конференция с участието на културни институции от полуострова.

Усилията на музей „Етър“ ще бъдат насочени към покриване на всички разходи – път до територията на България, настаняване и хранене, за да бъде събитието по-привлекателно за чуждестранните майстори.

Съпътстващо събитие по време на Панаира ще бъде кръгла маса, която да обсъди актуални проблеми на музейната общност. Акцент върху това научно събитие ще бъдат не толкова докладите на специалистите, колкото дискусионната част.

Международната майсторска надпревара е в занаята куюмджийство (обработка на благородни метали). Член на журито ще бъде Мартин Тинчев, майстор куюмджия в музей „Етър“.

Главният уредник Росица Бинева заяви, че откритите пространства не са подходящи за представяне на този занаят, затова участниците ще бъдат позиционирани в Кръстникколчов хан. Това емблематично за музей „Етър“ пространство в момента е в процес на ремонт. Покривът се препокрива отново с каменни плочи, препозиционират се и вътрешните пространства.

Величка Георгиева – член на Управителния съвет на Задругата на майсторите на народни и художествени занаяти, прояви интерес към техниката, материалите и предмета, които са предвидени за работа на майсторите. Стана ясно, че среброто за Майсторската надпревара ще бъде предоставено от музей „Етър“, участниците ще работят в техниката филигран.

Д-р Аксиния Бутева от Министерство на културата насочи вниманието към терминологията, която се използва, при формулиране на предмета, който ще изработват участниците. Тя предложи да се изисква майсторите да не правят точно копие на избрания накит, а да вложат собствено творчество при създаването на свой вариант.

Изложба с произведения на участниците в Майсторската надпревара ще представи занаята куюмджийство.

Д-р Бутева препоръча да се направи проучване за установените между майсторите контакти след участието им в дадено издание на Панаира. Директорът на музея проф. д-р Светла Димитрова информира представителката на Министерство на културата, че има списък на занаятчии, в това число и на майстори от занаяти в риск. Благодарение на това в листата на международната фондация „Микеланджело“ – световна културна организация, вече присъстват имена и изделия на няколко български майстори, препоръчани от екип на музей „Етър“.

Доц. д-р Красимира Кръстанова подкрепи идеята за такова проучване. Според нея това би било част от политиката на страната към Западните Балкани. Занаятите в риск могат да влязат в полезрението на различни европейски институции, смята тя.

„Много е хубаво, че се продължава традицията за Международна майсторска надпревара и Младежка секция към нея“, оцени доц. д-р Кръстанова и подкрепи идеята за съпътстваща изложба с предмети на участниците в надпреварата. Доц. д-р Кръстанова препоръча да се направи стриймване на работата на майсторите, включително и на екран във външните пространства на музея.

Доц. д-р Красимира Кръстанова даде висока оценка на екипа, който подготвя Международния панаир на традиционните занаяти в музей „Етър“. Тя препоръча на няколко чужди езика да се направи кратко представяне на събитието и неговата роля за запазване на занаятите, за да се даде шанс за намиране на външни спонсори, които имат интерес към представяне на занаяти от своята страна.

Кметът на Габрово Таня Христова смята, че би било удачно да се осъществяват директни контакти с дипломати, които биха могли да съдействат за намиране на донори от страните си. Таня Христова посочи конкретни европейски програми, които могат да подпомогнат реализацията на Панаира. Кметът на Габрово е убедена, че е необходимо да се работи със стъпки напред. Тя даде за пример различни европейски държави, където 2022 вече е затворена и се работи за събитията от следващата 2023 година.

По време заседанието на Оперативното бюро на XVIII Международен панаир на традиционните занаяти стана ясно, че на 3 и 4 септември 2022 година в музей „ Етър“ ще има „Алея на вкусовете“, на която ще се представят храни и напитки, характерни за населението на Балканите.

Патрон на Международния панаир на традиционните занаяти е Председателя на Народното събрание.

НСОРБ на 25, кметове представят постигнатото
24 Септември 2021
Повече от 300 бегачи на първото издание на Gabrovo Night Run!
27 Септември 2021