На 11 декември 2021 г. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще навърши 25 години от своето учредяване. Четвърт век то работи в защита интересите на местната власт и осигуряване на диалогичност между институциите за по-голяма ефективност на местното самоуправление.

Най-мащабният форум на НСОРБ – Годишната среща на местните власти, която се проведе в курорта „Албена“ от 19 до 21 септември 2021 г., премина под знака на юбилея. В рамките на събитието се състоя XXXIV Общо събрание, на което беше направен отчет за дейността на организацията през 2020 г.

Във видео материал, излъчен по време на срещата, 13 кметове на общини от страната направиха преглед на ключовите постижения през годината, реализацията на приоритетите, извънредните задачи и решения, наложени от ковид пандемията, както и предизвикателствата, които все още предстои да бъдат решавани.

По-долу публикуваме представянето на кмета на община Габрово и ръководител на българската делегация в Комитета на регионите на Европейския съюз Таня Христова:

Новият състав на българската делегация в Комитета на регионите взе участие в четирите пленарни сесии на Комитета за 2020 г. и в 14 заседания на шестте комисии. Заедно с колегите ми се включихме активно в онлайн дебатите по редица от приоритетните за местните власти теми.

В преговорите по Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г. сред приоритетните въпроси бяха взаимното допълване и взаимодействията между различните програми на Европейския съюз за постигане на по-голяма ефективност и увеличаване на добавената стойност на европейските инвестиции.

В Комитета на регионите, далеч преди у нас да се заговори за План за възстановяване, обсъждахме ключовата роля на Механизма за възстановяване и устойчивост. Той ще подкрепи намаляването на различията между регионите на Европейския съюз и възстановяване на техния потенциал за растеж и конкурентоспособност.

Целите на Европейския зелен пакт и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, които ще диктуват дневния ред в работата на общините в следващите десетилетия, бяха във вниманието ни като посланици на българските общини в Европа.

Във фокуса на Комитета на регионите остават много от въпросите, свързани с изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост, с тясното сътрудничество между националните, регионалните и местните власти, с гарантирането на повече конкретна помощ под формата на образователни и изследователски системи за бързото възстановяване на европейските икономики, както и проблемите на културната индустрия, тежко засегната от ковид кризата.

 

Без градски транспорт по време на нощното бягане
23 Септември 2021
XVIII Международен панаир на традиционните занаяти ще се проведе в музей „Етър“ на 3 и 4 септември 2022 г
24 Септември 2021