Поради намаления дебит на водоизточниците и завишената консумация на вода, със заповед на кмета на Община Габрово е утвърдено режимно водоснабдяване на селата Лесичарка, махала Поповци, Драгомани, Костенковци и Карали по следния график:

Вода се подава в 10:00 ч. през ден до изчерпване на количествата, като се редуват двете групи села:

•          Лесичарка, мах. Поповци и Драгомани;

•          Костенковци и Карали

Забранява се ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др. за посочените села.

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен.

 

Местният парламент подкрепи актуализацията на общинския бюджет за 2021 г. и прие отчета на финансовата рамка за 2020 г.
26 август 2021
Габровски десант на пловдивска сцена
27 август 2021