Прием на документи за подбор на персонал в два нови центъра за възрастни и хора с увреждания обявява Община Габрово.

Търсят се служители за следните длъжности: „Старша медицинска сестра“ – 1 бр., „Медицинска сестра“ – 3 бр., „Рехабилитатор“ – 1 бр., „Санитар“ – 10 бр.

Персоналът ще бъде назначен на трудови договори на база на квалификация, така че да предоставя специализирана 24-часова грижа на общо 30 души.

Възнагражденията на служителите през първата година ще се покрият от проекта, а след това издръжката ще стане държавно делегирана. За доставчик на услугите е определен „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово.

Процедурата е част от проект, чрез който ще бъдат разкрити социалните услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Те ще се помещават в четири етажа от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в кв. „Велчевци“. Базата е модернизирана и оборудвана, като предлага отлични условия за работа и настаняване.

Подборът на кандидатите за обявените длъжности ще се извърши на два етапа – по документи и събеседване.

Заявления се подават до 10 септември 2021 г. – лично или чрез пълномощник, в деловодството на Община Габрово (пл. „Възраждане“ № 3) всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

За справка: тел. 066 818 442; 066 818 399; 0885 264 386.

Подробна информация за свободните позиции и детайли за условията и реда за наемане са публикувани на интернет страницата на Община Габрово – www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

Изложба от пленера по живопис в Боженци
26 август 2021
Напусна ни Ганка Шиварова
26 август 2021