Кметът на община Габрово Таня Христова беше избрана за представител на българските местни власти в Камарата на националните посланици на Споразумението на кметовете (Covenant of Mayors). Това е най-голямото движение в света на градове и региони, предприемащи действия за борба с изменението на климата и в сферата на енергетиката. Съставът на Камарата включва по един представител от всяка от 27-е държави – членки на Европейския съюз (ЕС).

На 21 април 2021 г. кметове и местни лидери от целия Евросъюз се включиха в събитието за стартиране на новото Споразумение на кметовете. В онлайн церемония беше представена визията на Пакта „за по-справедлива, неутрална към климата Европа“. Новите амбиции на градовете и регионите са достигане целта на ЕС за намаляване на 55% от емисиите до 2030 г. в допълнение към неутралност на климата до 2050 г.

Основната роля на националните посланици на Споразумението на кметовете ще е да подкрепят инициативата във всяка държава членка, да участват в специфични за държавата дейности и да засилят сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и с националните правителства. Камарата на посланиците ще има за цел да установи контакт с общините, които биха могли да се възползват от техническа подкрепа и финансови насоки, за да станат активна страна в осъществяването на климатични действия.

По думите на европейския комисар по енергетиката Кадри Симсън Споразумението на кметовете е било водеща отправна точка за местните енергийни и климатични действия в продължение на тринадесет години. „Време е да пристъпим крачка напред към Зелената сделка и да работим за климатично неутрална, устойчива и справедлива Европа, в която градовете са здравословни места за живеене. Нека направим Пакта място, където всички градове от ЕС могат да се предизвикат и да покажат своите отлични постижения.“, заяви Симсън.

Споразумението на кметовете е създадено през 2008 г. от Европейската комисия (ЕК) в подкрепа на градовете и регионите за постигане на целите на ЕС за климата и енергетиката до 2020 г. Към момента 44 български общини са част от движението с общо над 10 000 присъединени. Габрово подписа Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия на 25 юли 2013 г. Инициативата се подкрепя от Комитета на регионите на ЕС, Европейската инвестиционна банка, Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към ЕК и Европейската агенция за околна среда.

Списъкът на националните посланици на Споразумението на кметовете е публикуван тук.

Фактите относно отпадъците в ЕС
23 април 2021
Честит празник на всички габровци с имена на цветя!
25 април 2021