Информационна среща със студенти от специалност „Социални дейности“ на Технически университет – Габрово проведе Областен информационен център – Габрово на 3 ноември 2015 година. Събитието се състоя в залата на центъра, като младите хора бяха запознати с неговата дейност, целите и задачите на мрежата от областни информационни центрове и техните общи инициативи.

Студентите бяха подробно запознати с целите и приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Представени им бяха процедурите „Независим живот“ и „Приеми ме 2015“ с бенефициенти общини и райони на общини. Получиха информация и за процедурите „Студентски практики – фаза 1“ и „Студентски стипендии – фаза 1“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и за стартиралата от предходния програмен период процедура „Студентски стипендии“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, започнала набирането на кандидати на 22 октомври 2015 г.

Младите хора изявиха желание да посетят Областен информационен център – Габрово отново, за да се запознаят подробно и с други оперативни програми и възможностите за финансиране по тях.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.