В последната седмица на месец ноември 2014 г. мрежата от 28 информационни центъра, отговаряща за осигуряването на лесен достъп до информация за кохезионната политика на ЕС, ще достигне до всяка община с общата инициатива „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“.

От 24 до 28 ноември ключови места в градовете Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна ще бъдат претворени в изложбени пространства с фотографии, отразяващи успешни проекти, реализирани в област Габрово през програмния период 2007-2013 година.

Областен информационен център – Габрово стартира кампанията на 24 ноември в 13:00 часа на площад „Възраждане“ в Габрово. На съпътстващ изложбата информационен щанд  експертите на центъра ще  представят добрите практики,  информират за индикативните работни програми за 2015 година на всяка от 7- те оперативни програми за програмния период 2014 -2020, ще отговарят на въпроси и предоставят рекламни материали.

Още същата вечер от 17:00 часа кампанията ще продължи с откриване на изложбата и възможност за среща с експертите във фоайето на Дома на културата „Мара Белчева“ в Севлиево.

Изложбите в Дряново и Трявна ще бъдат разположени още на 21 ноември в централните градски части и ще останат там до края на инициативата.

В Дряново, всеки който проявява интерес към постиганото с европейско финансиране може да посети информационния щанд на ОИЦ – Габрово на 27 ноември от 14:00 часа. Той ще бъде разположен непосредствено до изложбата пред сградата на Консултативния кабинет по социална превенция на улица „Шипка“ 172.

В последният ден от кампанията – 28 ноември, среща и разговор с експертите по европейско финансиране ще имат жителите на град Трявна, от 14:00 часа на информационния щанд пред изложбата в снимки „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“, разположен пред сградата на Туристическия информационен център в Трявна.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.