„Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз“ ще представят Община Габрово и Областен информационен център – Габрово на 30 май 2014 г. от 9:30 часа в зала „Възраждане“. Инициативата има за цел да популяризира всички добри инициативи, реализирани с европейски средства в община Габрово от 2007 до 2013 година, но и да очертае очакванията, предизвикателствата и възможностите на новия програмен период.

Гости на събитието ще бъдат Огнян Златев - ръководител на представителството на Европейската комисия в България, Моника Димитрова-Бийчър - ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“, Зорница Русинова - ръководител екип на Българо-швейцарска програма за сътрудничество към МТСП, експерти от управляващите органи на оперативните програми и общини в България.

Информационният ден ще протече в три панела. В първия от тях ще бъдат представени реализирани с европейски средства проекти в община Габрово и реалната полза, която те са донесли на хората.

Към постигнатите цели и научените уроци от изминалия програмен период 2007 – 2013 г. е насочен вторият панел, в който под формата на дискусия с модератор  Таня Христова – кмет на Община Габрово, участниците ще търсят отговор на въпроса „Какво постигнахме и какво не успяхме?“.

Поглед към бъдещето ще бъде отправен в Панел 3, наречен закачливо „7 след първите 7 или 2014-2020 – очаквания, предизвикателства и възможности“. В него експерти от управляващите органи ще представят новите оперативни програми „Добро управление“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“. Специално внимание ще бъде отделено и на ролята на Областните информационни центрове в работата с европейски средства и перспективите пред мрежата за периода 2014-2020 г.

Програмата на събитието може да видите тук

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Първите 7 години на Габрово в Европейския съюз