Предложението можете да видите тук

Допълнителен списък към Приложение1 можете да видите тук